Nové webové portály MPSV

Jednotné portálové řešení MPSV a Úřadu práce ČR a s tím související změny od srpna 2019.

Nové webové portály MPSV a ÚP
Nové webové portály MPSV a ÚP

Portály Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí budou nově sloučeny do jednotného portálu s názvem Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí. V současné době probíhá pilotní provoz nového portálu, původní portály zůstávají v provozu až do odvolání - sledujte novinky na našem webu. Nový portál naleznete na adresách MPSV ČR - web.mpsv.cz a Úřadu práce ČR - web.uradprace.cz.

Mění se také způsob zabezpečení přihlašování, kdy bude nutné se přihlašovat s prokazováním totožnosti prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tj. pouze přes systém E-identita nebo přes Datové schránky (toto vychází ze zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci). Pro plynulý přechod na nový portál je tedy nutné zajistit si s předstihem jeden z výše uvedených způsobů přihlašování!

Funkčnost aplikace Evidence náhradního plnění by měla být plně zachována. Změněn bude způsob předkládání Roční zprávy zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Vkládání faktur s náhradním plněním na portál nebude touto změnou vyvolanou ministerstvem omezeno ani ohroženo. Všechny faktury, které mají být na portál vloženy do 30-ti dní ode dne úhrady, budou na portál řádně vloženy.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce. Další informace naleznete na stránkách MPSV

Rozumím
###message