Srovnání antigenních testů

Vědci srovnali antigenní testy. Rozdíly jsou až stonásobné. Testy Lepu vychází v porovnání citlivosti, kde bylo provedeno zároveň přístrojové i vizuální měření detekce viru, na 2. místě.

Skupina Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR zkoumala 13 testů od různých výrobců. Většina z nich je schválená Ministerstvem zdravotnictví pro samotestování.

Foto: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Foto: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Není veřejným tajemstvím, že antigenní testy na koronavirus, které se nyní používají i ve firmách, mají omezenou spolehlivost ve srovnání s dříve dominantní metodou PCR.

Nyní se navíc ukazuje, že mezi jednotlivými antigenními testy jsou obrovské rozdíly v citlivosti. Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd srovnali novou metodou testy třinácti různých značek, které se používají v Česku. Došli k závěru, že minimální hranice, při které se odhalí virus, může být u různých výrobků až stonásobně horší. Metoda spočívá ve zkoumání tzv. limitu detekce neboli jak malé množství viru jsou testy schopné zachytit. Zatímco u nejlepšího testu ukázal přístrojový snímek limit na úrovni 50 pikogramů, u nejhoršího to bylo až 5000 pikogramů.

Vedle přístroje se do hodnocení části ze zkoumaných testů zapojilo také několik pozorovatelů. Při zjišťování výsledků lidským okem se mohou jednotliví lidé ve svých závěrech často lišit. Někteří pozorovatelé u stejného vzorku určili pozitivní, jiní negativní výsledek. Jejich úsudek se navíc mnohdy významně lišil od měření přístrojem. „Právě proto je pro co nejlepší vyhodnocení výsledku antigenního testu naprosto zásadní, aby hodnotitelé prošli aspoň krátkým tréninkem a naučili se spolehlivě rozpoznat pozitivitu,“ uvedli akademici.

Testy Lepu, které jsme právě naskladnili a máme je v dostatečném množství, vychází v porovnání citlivosti, kde bylo provedeno zároveň přístrojové i vizuální měření detekce viru, na 2. místě. Nakoupit je můžete v našem e-shopu.

###message