Náhradní plnění

Zaměstnáváme handicapované

Pracují u nás lidé se zdravotním znevýhodněním, máme smlouvu s úřadem práce a podléháme pravidelné kontrole. Se zaměstnanci se navíc setkáte i osobně. Pracují jako řidiči, skladníci, účetní a také vyřizují objednávky.

Jaké máte možnosti

Existují tři způsoby, jak splnit povinnost spojenou se zaměstnáním zdravotně znevýhodněných osob. Podívejte se, kolik vás každá z nich bude stát (v Kč za rok). Částky vychází z průměrné měsíční mzdy 28 761 Kč v 1.-3. čtvrtletí 2017.

Počet zaměstnanců
(průměrný počet přepočtený za rok)

25 50 100 150 200 225 250

1. Počet zdravotně znevýhodněných zaměstnanců
(4 % podle zákona)

1 2 4 6 8 9 10

2. Invalidní daň
(2,5násobek průměrné mzdy)

71 903 143 806 287 612 431 418 575 224 647 127 719 030

3. Nákup na náhradní plnění
(7násobek průměrné mzdy)

201 327 402 654 805 308 1 207 962 1 610 616 1 811 943 2 013 270

Náhradní plnění se vám vyplatí

Stejné částky na faktuře neznamenají stejné náklady. Nakupte u nás věci, které potřebujete a rovnou splňte povinnost náhradního plnění.

 

Nákup u SMERA
(s vyřešeným náhradním plněním)

 Nákup u jiné firmy
(bez vyřešeného náhradního plnění)

Částka za zboží 201 327 Kč 201 327 Kč
Částka za „invalidní daň“  0 Kč 71 903 Kč
Celkové náklady 201 327 Kč 273 230 Kč

 

Za jakých podmínek vám náhradní plnění poskytneme

  1. Nakoupíte u nás zboží za katalogové ceny.
  2. Zaplatíte fakturu v rámci splatnosti.
  3. Zboží u nás odebíráte pravidelně po celý kalendářní rok.
  4. Uzavřeme rámcovou smlouvu o odběru náhradního plnění.

Máme náhradní plnění pro všechny

Každý obchodní zástupce SMERA má svůj rozpočet náhradního plnění a naši obchodní zástupci pracují v týmech. Máme tedy dostatek kapacit a náhradní plnění můžeme nabídnout všem. 

Novinky od roku 2017

Maximální objem náhradního plnění

Je určen maximální objem náhradního plnění pro jednoho odběratele - dodavatel může poskytnout náhradní plnění jednomu odběrateli v limitovaném objemu.

Limit se vypočítává dle zákonem daného vzorce: 7 x 28 761 Kč x průměrný počet OZP zaměstnaných za rok 2017.

Takže pokud váš dodavatel měl v roce 2017 celkem 3 zaměstnance a z toho 2 OZP, může vám poskytnout maximálně 402 654 Kč (7 x 28 761 Kč x 2 zaměstnanci OZZ) náhradního plnění.

Elektronická evidence

Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Podle požadavků zákona doplníme povinné údaje i zpětně za celý rok 2017.

Problematika náhradního plnění se odvíjí od zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., především § 81, 82 a 84, a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. (např. § 18).

Rozumím
###message