Náhradní plnění

Zaměstnáváme handicapované

Pracují u nás lidé se zdravotním znevýhodněním, máme smlouvu s úřadem práce a podléháme pravidelné kontrole. Se zaměstnanci se navíc setkáte i osobně. Pracují jako řidiči, skladníci, účetní a také vyřizují objednávky.

Jaké máte možnosti

Existují tři způsoby, jak splnit povinnost spojenou se zaměstnáním zdravotně znevýhodněných osob. Podívejte se, kolik vás každá z nich bude stát (v Kč za rok). Částky vychází z průměrné měsíční mzdy 31 225 Kč v 1.-3. čtvrtletí 2018.

Počet zaměstnanců
(průměrný počet přepočtený za rok)

25 50 100 150 200 225 250

1. Počet zdravotně znevýhodněných zaměstnanců
(4 % podle zákona)

1 2 4 6 8 9 10

2. Invalidní daň
(2,5násobek průměrné mzdy)

78 063 156 125 312 250 468 375 624 500 702 563 780 625

3. Nákup na náhradní plnění
(7násobek průměrné mzdy)

218 575 437 150 874 300 1 311 450 1 748 600 1 967 175 2 185 750

Náhradní plnění se vám vyplatí

Stejné částky na faktuře neznamenají stejné náklady. Nakupte u nás věci, které potřebujete a rovnou splňte povinnost náhradního plnění.

 

Nákup u SMERA
(s vyřešeným náhradním plněním)

 Nákup u jiné firmy
(bez vyřešeného náhradního plnění)

Částka za zboží 218 575 Kč 218 575 Kč
Částka za „invalidní daň“  0 Kč 78 063 Kč
Celkové náklady 218 575 Kč 296 638 Kč

 

Za jakých podmínek vám náhradní plnění poskytneme

  1. Nakoupíte u nás zboží za katalogové ceny.
  2. Zaplatíte fakturu v rámci splatnosti.
  3. Zboží u nás odebíráte pravidelně po celý kalendářní rok.
  4. Uzavřeme rámcovou smlouvu o odběru náhradního plnění.

Máme náhradní plnění pro všechny

Každý obchodní zástupce SMERA má svůj rozpočet náhradního plnění a naši obchodní zástupci pracují v týmech. Máme tedy dostatek kapacit a náhradní plnění můžeme nabídnout všem. 

Novinky

Maximální objem náhradního plnění

Je určen maximální objem náhradního plnění pro jednoho odběratele - dodavatel může poskytnout náhradní plnění jednomu odběrateli v limitovaném objemu.

Limit se vypočítává dle zákonem daného vzorce: 7 x 31 225 Kč x průměrný počet OZP zaměstnaných za rok 2018.

Takže pokud váš dodavatel měl v roce 2018 celkem 3 zaměstnance a z toho 2 OZP, může vám poskytnout maximálně 437 150 Kč (7 x 31 225 Kč x 2 zaměstnanci OZZ) náhradního plnění.

Elektronická evidence

Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Podle požadavků zákona doplníme povinné údaje i zpětně za celý rok 2017.

Problematika náhradního plnění se odvíjí od zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., především § 81, 82 a 84, a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. (např. § 18).

Rozumím
###message