Prodej čističů odpadů a potrubí

1. 2. 2021 vstoupily v platnost nové podmínky stanovené nařízením (EU)2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Celé znění nařízení si můžete přečíst zde:

EU zpřísnila pravidla týkající se uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

Jak uvedl Niculae Bădălău, rumunský ministr hospodářství:

„Těmito novými pravidly se zavádějí další omezení týkající se přístupu široké veřejnosti k chemickým látkám, které mohou být použity při výrobě výbušnin podomácku. Účelem je zabránit nedovolené výrobě výbušnin s ohledem na nově vznikající hrozby pro veřejnou bezpečnost způsobené terorismem a další závažnou trestnou činností. Bezpečnost našich občanů bereme velmi vážně.“

Prekurzory výbušnin jsou chemické látky, které lze legálně používat, ale je možné je zneužít k nezákonné domácí výrobě výbušnin. Do této skupiny patří např. kyselina sírová, kyselina dusičná, peroxid vodíku apod. (v koncentracích stanovených tímto nařízením).

Tyto chemikálie se používají v čisticích prostředcích, jako jsou například čističe odpadů. Tento zákon má omezit volnou dostupnost těchto látek a vztahuje se na prostředky, které mají vyšší obsah těchto látek než je zákonem stanovený limit. Tyto prostředky se mohou dále vyrábět a prodávat, ovšem jejich distribuce bude sledovaná.

Rozdíl čištění odpadů přípravkem s kyselinou nebo s hydroxidem:

  • Každá z těchto látek má jiné čistící účinky, a tedy působí na jiné složky odpadu či jakékoliv čištění.
  • Kyselina se využívá hlavně na sanitárních místech, jako jsou koupelny, záchody, výlevky… Rozpouští vodní a močový kámen, čistí odpady od vlasů, mýdel a zbytky papíru.
  • Hydroxid se využívá k čistění v kuchyních a ostatních gastro provozů. Rozpouští hlavně tuky a mastnotu. Využívá se na čištění odpadů dřezů, gastro potrubí a jiných kuchyňských odpadů.
  • Je doporučeno v čištění jakýchkoliv odpadů vystřídat přípravky s působící látkou, aby se odpady dokonale pročistily.
  • Prostředky kyselinové a hydroxidové nikdy nemíchejte, časový rozestup mezi mini se doporučuje alespoň několik dní podle vytíženosti odpadů.

Z našeho sortimentu se tento zákon vztahuje na dva produkty, které obsahují vysoké procento kyseliny sírové a to: Stura Facile, na odpady a potrubí, s kyselinou, 1 l a Cleamen 420, na odpady a potrubí, s kyselinou, 1 l.

Nově se tyto položky smí prodávat jen subjektům na IČO, které podepíšou prohlášení, že tento výrobek používají jen pro své účely výrobkem určené, tady v tomto případě k čištění potrubí a odpadů.

Proto tyto položky nejsou volně dostupné na našem eshopu.

 

Chcete-li od nás odebírat tyto položky, je potřeba mít podepsané prohlášení o využití přípravku. Stačí jedno podepsané prohlášení na jeden rok podepsané majitelem, jednatelem nebo osobou s plnou mocí s uvedeným dokladem totožnosti vydané.

S vyplněním a veškerými dotazy Vám rádi poradí naši obchodní zástupci.

###message